Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier til at forbedre din browsingoplevelse på vores hjemmeside. Herunder for at vise dig et personligt indhold og målrettede annoncer, samt til at analysere vores webstedstrafik og for at forstå, hvor vores besøgende kommer fra. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtidig dit samtykke til vores brug af cookies og andre sporingsteknologier.
 
 

RejsebetingelserAventura Rejser er et varemærke registreret i det danske selskab Aventurarejser ApS med cvr 41958804. Selskabet er formidler af rejser på vegne af den tekniske arrangør, Aventuraholidays ehf, registrering 681119-0190, Sundagardar 2, 104 Reykjavik, Island, der er registreret hos den Islandske garantifond.

Vores rejsebetingelser er baseret på ”Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer” og generel dansk lovgivning. Ligeledes med fokus på kombinationen af rejseydelser, der betegnes som en pakkerejse jf. EU 2015/2302 direktivet. Vi tilbyder generelt pakkerejser og disse rejser er omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Det betyder eksempelvis at vi som rejsearrangør skal sørge for den rigtige levering af den totale pakkerejse. For flere oplysninger generelt og om pakkerejser henviser vi til EU direktivet 2015/2302 samt ”Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer”. 

Samtidig sælger vi eks. også kun flyrejse eller kun selve opholdet, hvilket så ikke er en pakkerejse. Derfor har vi også tilføjet betingelserne for disse elementer, som ikke udgør en pakkerejse. Alt sammen så vi som rejsearrangør tilsikrer den optimale information til dig i forbindelse med dit køb af rejse hos os.1. BESTILLING
Accept og binding: I første omgang sender vi en mail med din "Booking forespørgsel" til dig som en bekræftelse på at vi har modtaget din forespørgsel og dit tilsagn om betaling etc. Så snart rejsen er bekræftet fra vores side sender vi en Booking bekræftelse. Det gør vi normalt meget hurtigt derefter og typisk indenfor maks. 24 timer. Købet er derfor ikke endelig før du modtager en Booking bekræftelse hvor vi også vedlægger en faktura. Ved din modtagelse af Booking bekræftelse og Faktura har vi en bindende aftale, forudsat dine betalinger gøres rettidigt. Bemærk at du også ved din forespørgsel bekræfter at alle oplysninger er korrekte, samt at vores rejsebetingelser, informationer generelt er accepteret. OBS: Vi forbeholder os retten til at annullere og tilbagebetale en booking, såfremt prisen er forkert grundet en teknisk fejl som er udenfor vores kontrol.

Rejseforsikring: Hvis ikke du allerede har en rejseforsikring, anbefaler vi at du tegner en rejseforsikring som kan dække dig i løbet af din rejse. En rejseforsikring kan evt. dække udgifterne ved behandling og hjemtransport og dermed supplere det gule danske sygesikringskort eller det blå EU sygesikringskort. Det er vigtigt at du sikrer du har den nødvendige dækning for din rejse. Kontakt dit eget forsikringsselskab eller et decideret rejseforsikringsselskab. 

Afbestillingsforsikring: På samme måde anbefaler vi også en afbestillingsforsikring, som kan dække inden du skal afsted.  De fleste forsikringsselskaber (hvis ikke alle) har som krav at Afbestillingsforsikringen skal bestilles inden rejsen bestilles og inden der betales noget af rejsen. Kontakt dit eget forsikringsselskab eller et decideret rejseforsikringsselskab. 

Primær rejsedeltager: På bookingen er angivet en primær rejsedeltager, der også betaler rejsen og som dermed i vores perspektiv ses som ejer af rejsen. Det er derfor kun denne person, der kan ændre eller afbestille og det er kun denne person vi kan kommunikere med. Eventuel refundering af det indbetalte beløb vil ske til samme person.

Dit ansvar omkring oplysningerne: Som rejsedeltager er du ansvarlig for at kontrollere oplysningerne i bookingen og andre informationer straks. Det er dit ansvar at informere os med det samme det opdages. Bemærk i den forbindelse at der kan være et gebyr eller at det er nødvendigt med helt ny bestilling og at pengene er mistet. Eks. skal navnene på alle rejsedeltagere i bookingen altid være identisk med navnet i passet. Under 18 år: Er du under 18 år og ønsker at rejse uden forældre eller værge som rejsedeltagere skal vi have en erklæring fra dine forældre eller værge om at du har tilladelse til rejsen. Det er dog ikke nødvendigt hvis dine forældre eller værge køber rejsen og du er rejsedeltager.2. PRIS FOR REJSEN ETC.
Dynamiske: Vores priser er dynamiske og kan ændre sig løbende og er ligeledes afhængige af det aktuelle udbud når der søges. 

Flytransport: Hvis ikke andet noteret, er flytransporten fra og til de anførte lufthavne, samt lufthavnsafgifter og passagerafgifter inkluderet i prisen. Tilslutningsrejser indgår kun som en del af rejsen, såfremt de er solgt sammen med pakkerejsen eller flybilletten som en del af denne.

Transport på rejsemålet til og fra indkvartering (transfer): Denne transport ikke er inkluderet som standard. På nogle rejsemål er det muligt at tilkøbe når du bestiller rejsen.

Indkvartering: Har du købt med indkvartering er vores priser typisk beregnet pr. person ved 2 personer i et dobbeltværelse på hotel eller i en lejlighed. Der vil være tillæg for et værelse eller lejlighed til kun 1 person. På bookingen fremgår hvilken pension der er inkluderet eller tilkøbt. Hvis ingen pension er nævnt er det uden pension. Generelt alle faciliteter som eks. minigolf, tennis, liggestole, safeboks, Wifi etc. er normalt ikke inkluderet i rejsens pris. Du må derfor påregne at skulle betale ekstra for dette.

Eco-Tax: På flere forskellige rejsemål har myndighederne indført en "Eco-Tax", som vi som rejseselskab desværre ikke må inkludere i prisen. Det er selve hotellerne, som skal opkræve skatten fra alle gæster og beløbet går således til diverse miljøprojekter, udvikling af infrastruktur etc. på rejsemålet. Beløbet beregnes ud fra hotellets officielle kategori, antal nætter og antal værelser / personer. Vi skriver mere om beløbets størrelse på vores hjemmeside i menuen Rejseinfo / Din bestilling og Din rejse.

Andre udgifter: Udgifter til vaccinationer, visum, pas, forsikringer, diverse tilladelser etc. er ikke inkluderet i prisen og det er dit ansvar som rejsedeltager at tilsikre det aktuelle behov etc. Se mere i afsnit 8.

3. BETALINGSBETINGELSER
Med mindre andet er påført på din booking, gælder følgende betalingsbetingelser

Hvis bestilling mere end 42 dage før afrejse

Depositum: Der betales et depositum på 60% af rejsens pris som forfalder til betaling ved bestilling af rejsen. Dog min. kr. 1.800 pr. rejsedeltager. Betales depositum ikke rettidigt, bortfalder tilbuddet fra vores side.

Restbeløb: Skal være betalt senest 42 dage før afrejse. Betales restbeløb ikke rettidigt anses bestillingen som værende annulleret uden gyldig grund og rejsen aflyses uden tilbagebetaling af depositum.

Hvis bestilling 42 dage eller mindre før afrejse

Det fulde beløb forfalder til betaling inden bestilling kan gennemføres. 4. PRISJUSTERING
Vi forbeholder os retten til at foretage prisændring i den samlede pris hvis det eks. skyldes nye eller ændrede skatter, afgifter, gebyrer samt stigende brændstofpriser eller ændrede valutakurser etc. Dette gælder uanset om rejsen er betalt eller ikke. Hvis eks. en passagerafgift stiger med kr. 100,- forhøjes den totale pris med tilsvarende beløb.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisforhøjelser og begrundelsen herfor snarest muligt og senest 20 dage før pakkerejsens begyndelse ved skriftlig meddelelse til den ved købet af rejsen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

Hvis vi forhøjer den samlede pris med mere end 8% kan du vælge at annullere rejsen og få det indbetalte beløb tilbage. Hvis du ønsker at annullere, skal denne information ske skriftligt til os på mail service@aventurarejser.dk senest 5 dage efter du har modtaget prisstigningen. Vi tilbagetaler pengene hurtigst muligt og senest 14 dage efter vi har modtaget mailen. Hvis ikke vi modtager skriftlig info om annullering indenfor de 5 dage, anser vi ændringen som accepteret.

Tilsvarende hvis direkte afgifter eller skatter pålagt os fjernes eller nedsættes er vi også forpligtede hvis dette når at få effekt på din rejse og således allerede er inkluderet i den samlede pris. Vi har i den forbindelse ret til at reducere beløbet med vores omkostninger, som skal dokumenteres på din forespørgsel.5. ÆNDRING OG AFBESTILLING INDEN AFREJSE
A. På rejsearrangørens foranledning

Rejsearrangøren har ret til at foretage ændringer i rejsen, som sædvanligvis må betegnes som bagatelagtige. Hvis rejsearrangøren inden pakkerejsens begyndelse derimod er nødsaget til væsentligt at ændre et af rejseydelsernes væsentligste kendetegn, kan den rejsende enten acceptere ændringen eller hæve aftalen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning. Rejsearrangøren skal uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende klart, forståeligt og tydeligt om,hvilke ændringer der foreslås, og om betydningen for pakkerejsens pris. Derudover skal der gives den rejsende en rimelig frist for den rejsendes underretning til rejsearrangøren om sin beslutning samt, at manglende underretning af rejsearrangøren inden den angivne frist indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændringen.

Derudover kan arrangøren eventuelt give den rejsende et tilbud om en erstatningspakkerejse. Hvis den rejsende accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningspakkerejse og dette medfører, at erstatningspakkerejsen får en lavere kvalitet eller værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. Hvis den rejsende vælger at hæve aftalen, har den rejsende krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter ophævelsen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen

Herudover kan den rejsende, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes kundens egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for rejsearrangørens kontrol, jf. nedenfor.
Rejsearrangøren kan opsige aftalen om en pakkerejse, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig pakkerejsen, er lavere end [det minimum, der er anført i aftalen]. Rejsearrangøren skal underrette den rejsende om opsigelsen inden den frist, der er anført i aftalen, dog ikke senere end

1) 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
2) 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
3) 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Rejsearrangøren kan derudover opsige aftalen om en pakkerejse, hvis rejsearrangøren er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og rejsearrangøren underretter den rejsende om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse. I sådanne tilfælde har den rejsende krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter opsigelsen. Den rejsende har dog ikke krav på erstatning.
Vil kunden gøre krav gældende grundet ændringen, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, kan det have indflydelse på behandlingen af kravet.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning

1) Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsearrangørenbekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:
Ved ændringer af rejser, der meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senest 42 dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 500 pr. person.  Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på købstidspunktet opkræves hos eller refunderes til kunden. 

Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af dette senere end XX dage før den oprindelig aftalte rejsedag, er rejsearrangøren berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning. Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2) Afbestilling

2a) Kunden har ret til inden afrejse at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår både inden og ved rejseaftalens indgåelse.

2b) Den rejsende kan endvidere afbestille en rejse inden rejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af afbestilling har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den rejsendes afbestilling af rejsen.

2c) Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. personrabat/ ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig i øvrigt gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.
Der kan gælde specielle regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3) Overdragelse af rejsen
Den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet arrangøren om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden rejsens begyndelse. 
Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter begge for betalingen af eventuelle udestående beløb og for eventuelle rimelige og dokumenterbare omkostninger, som følger af overdragelsen.
Forsikringer kan ikke overdrages til andre.

C. Afbestillingsforsikring
Arrangøren skal inden aftalens indgåelse oplyse om muligheden for at tegne afbestillingsforsikring hos et forsikringsselskab (se punkt 1 Bestilling - Afbestillingsforsikring). 6. REJSEARRANGØRENS PLIGTER OG ANSVAR EFTER AFREJSE
Rejsearrangøren er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med udbudsmaterialet, hjemmesiden og rejsedokumentet. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets udbudsmateriale og på hjemmesiden er bindende for rejsebureauet. Rejsearrangøren kan dog ændre oplysningerne i udbudsmaterialet og på hjemmesiden inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. 

Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, som afviger fra de i udbudsmaterialet og på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsedokumentet eller på anden måde klart kan dokumenteres.
Pkt. 5.1 Mangler ved pakkerejsen

Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem udbudsmaterialet, hjemmesiden eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på rejsedokumentet, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.
Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsearrangøren har ret til ansvarsfrit at aflyse programførte udflugter, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.
Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen. 
Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom snarest muligt, efter at den rejsende har konstateret manglen.
Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi.
Kan den rejsende kræve afhjælpning, og afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Den rejsende kan undlade at fastsætte en frist, hvis rejsearrangøren nægter at afhjælpe manglen, eller hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.

Kan afhjælpning ikke kræves af de ovenfor anførte årsager, har den rejsende ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte og henførbare, økonomiske tab.
Kan en væsentlig del af de aftalte rejseydelser ikke leveres, skal rejsearrangøren uden udgifter for den rejsende tilbyde denne alternative rejseydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt.
Hvis de tilbudte alternative rejseydelser medfører, at pakkerejsen er af en lavere kvalitet end aftalt, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen, medmindre manglen skyldes den rejsendes egne forhold.
Den rejsende kan kun afslå de tilbudte alternative rejseydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til aftalen eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt.
Kan rejsearrangøren ikke tilbyde alternative rejseydelser, eller afviser den rejsende de tilbudte rejseydelser grundet for lav kvalitet, kan den rejsende kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.
Hvis der foreligger væsentlige mangler, og pakkerejsen omfatter passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transportmiddel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Påvirker en mangel pakkerejsen væsentligt, og har rejsearrangøren ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist fastsat af den rejsende, kan den rejsende hæve aftalen om pakkerejsen.
Hæver den rejsende aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som pakkerejsen har haft for kunden.
Hæver den rejsende aftalen, og omfatter pakkerejsen passagerbefordring, har den rejsende ret til, at rejsearrangøren uden unødig forsinkelse sørger for hjemtransport af den rejsende med et transport-middel svarende til det aftalte uden omkostninger for den rejsende.

Den rejsende har krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert økonomisk tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes, 

1) den rejsendes egne forhold,                         
2) en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller
3) uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

Har manglen forvoldt den rejsende væsentlig ulempe, kan der tilkomme den rejsende en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor anførte forhold.
Er forpligtelsen til at betale erstatning for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, begrænset af internationale konventioner, der er bindende for EU, finder de samme begrænsninger anvendelse på rejsearrangørens ansvar.
Er ansvaret for en tjenesteyder, der udfører en rejseydelse, ikke begrænset i internationale konventioner, kan den erstatning, som en rejsearrangør skal betale efter disse regler, begrænses i aftalen om pakkerejsen. Erstatningen kan dog ikke begrænses til mindre end tre gange pakkerejsens samlede pris.

Der kan dog ikke foretages en begrænsning i erstatningen for personskade og skade, som er forvoldt forsætligt eller uagtsomt
Den erstatning, som rejsearrangøren er forpligtet til at betale efter disse regler, begrænses i overensstemmelse med Warszawakonventionen af 1929 angående indførelse af visse ensartede regler om international luftbefordring i tilfælde, hvor denne gælder for tjenesteyderens ansvar for den mangelfulde del af pakkerejsen.

Ret til erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter denne lov har ikke betydning for den rejsendes rettigheder efter EU-forordninger om passagerrettigheder (Forordning 261/2004) og erstatningsansvar ved passagertransport og efter internationale konventioner. 
Har den rejsende opnået erstatning eller forholdsmæssigt afslag efter sådanne forordninger og internationale konventioner, fratrækkes det modtagne beløb erstatningen eller det forholdsmæssige afslag, som gives efter pakkerejseloven.
Alle ankomsttider, der er angivet i udbudsmaterialet, på hjemmesiden og i rejsedokumentet m.v., skal betragtes som forventede. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.
Rejsearrangøren yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsearrangøren sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. 
Såfremt de lokale sundhedsmyndigheder træffer beslutning om, at den rejsende grundet sygdom, epidemi e. lign. På rejsemålet skal forblive på sit værelse eller på hotellet under dele af ferieopholdet, betragtes dette ikke som en mangel, som rejsearrangøren skal kompensere eller er erstatningsansvarlig for. Det gælder, uanset om sundhedsmyndighedernes påbud skyldes de rejsendes eller andres forhold.
Ligeledes er rejsearrangøren ikke ansvarlig for eventuelle meromkostninger til forlænget indkvartering samt evt. forplejning eller for efterfølgende hjemrejse, hvis denne ligger efter det i rejseaftalen fastsatte, hvis de lokale sundhedsmyndigheders retningslinjer har nødvendiggjort dette.
Rejsearrangøren er dog forpligtet til i denne situation at yde den rejsende den fornødne service og praktiske bistand.
Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.7. FLYSELSKABERNES ANSVAR
For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der i følge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97, som ændret ved forordning 889/02, ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR (Special Drawing Rights) 113.000, hvis selskabet kan bevise, at skaden ikke skyldes forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra befordreren eller dennes ansattes eller dennes agenters side, eller skaden alene skyldes forsætlig eller uagtsom handling fra tredjemands side. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar såfremt passageren forsætligt eller uagtsomt er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke, vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatnings berettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 16.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatnings-berettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.
I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsearrangøren.

Bagage og andet materielt: Flyselskabernes erstatningsansvar hvis din bagage eller andet materielt bliver ødelagt eller mistes er enten meget begrænset eller ikke tilstede. Vi kan som rejsearrangør heller ikke drages til ansvar herfor, hvorfor vi anbefaler at du tegner en rejseforsikring som også dækker disse ting. 

EU forordning 261/2004: Flyselskaber, der er registreret i et EU-land hører ind under EU forordningen 261/2004 vedr. passagerrettigheder. Eventuelle krav vedr. denne forordning skal stilles direkte til flyselskabet og dermed ikke os som rejsearrangør. Vi kan som rejsearrangør på intet tidspunkt være ansvarlig for denne forordning. 8. DIT ANSVAR OG PLIGTER SOM REJSENDE
Vaccinationer:
Det er dit ansvar at sikre du har den nødvendige viden og de nødvendige vaccinationer for at gennemføre rejsen. Vi er som rejsearrangør ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger vedr. manglende vaccinationer etc. Der vil i den forbindelse ikke være tilbagebetaling for den resterende del af rejsen, ligesom dine ekstra omkostninger er for egen regning. 

Gyldigt pas, visum og diverse tilladelser: På samme måde som med vaccinationer er det også dit ansvar at sikre at disse ting er i orden. Herunder den opdaterede viden. Udover informationen fra os, anbefales bl.a. at undersøge rejsemålets ambassade og / eller konsulat. Vi er som rejsearrangør ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger hvis disse ting ikke er på plads. Der vil i den forbindelse ikke være tilbagebetaling for den resterende del af rejsen, ligesom dine ekstra omkostninger er for egen regning. 

Anvisninger etc.: Du er som rejsende forpligtet til at følge de anvisninger og ordensbestemmelser som både vi og vores samarbejdspartnere fastsætter. Ombord på et fly er det til enhver tid kaptajnen som er den øverste myndighed, ligeså er en chauffør i bussen. Således kan kaptajnen eller chaufføren vælge at sætte dig af hvis vedkommende finder det nødvendigt grundet en ekstraordinær situation. Eventuelle omkostninger i den forbindelse er for egen regning og vi er som rejsearrangør ikke ansvarlig herfor. Hvis vi som rejsearrangør ikke kan fuldføre det resterende af din rejse, herunder eks. ophold, flyrejse etc. vil der vil i den forbindelse ikke være tilbagebetaling for den resterende del af rejsen, ligesom dine ekstra omkostninger er for egen regning. 

Personlig assistance: Kan du som rejsende ikke tage vare på dig selv skal du rejse med en, der kan hjælpe med assistance såfremt dette er nødvendigt. 

Almindelige erstatningsregler: Du er som rejsende erstatningsansvarlig i henhold til de almindelige erstatningsregler for skader du måtte forvolde på ejendele tilhørende flyselskaberne, opholdsstedet, rejseledere, rejsearrangør, medrejsende og andre personer etc. i alle henseender.

Sygdom, ulykke etc.: Du som rejsende ansvarlig for selv at afholde alle udgifter til hospitalsophold, lægehjælp, speciel hjemtransport etc. Herunder eventuelle andre situationer relateret til ulykke, sygdom etc. i løbet af rejsen. Vi anbefaler at tegne en rejseforsikring, som også nævnt i punkt 1. Bestilling. 

Flytider: Den rejsende skal holde sig orienteret hos det aktuelle flyselskab, herunder om der er en eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Hvis den ejsende ikke møder rettidigt op ved udrejsen, skal du kontakte flyselskabet for at tilsikre hjemrejsen er mulig. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Afbryde rejsen: Hvis du ønsker uanset årsag at afbryde rejsen, er dine omkostninger for egen regning. På samme måde vil der heller ikke være mulighed for tilbagebetaling af noget af det indbetalte for rejsen. 

Graviditet: Hvis du er gravid må du som minimum ikke være ombord på et fly når du er i 8. eller 9. måned. Nogle flyselskaber har også strengere krav, det er dit ansvar at undersøge dette med det pågældende flyselskab. 

Diverse: Det er dit ansvar at både du og din bagage er passende til den aktuelle transport via fly, bus etc. Herunder også de tilladte mål for selve bagagen med det pågældende flyselskab. 9. REJSEARRANGØRENS BISTAND
Er en rejsende i vanskeligheder under rejsen, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan rejsearrangøren opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. 10. REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejsearrangørens personale på rejsemålet snarest muligt efter, at den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf kan have indflydelse på behandlingen af kravet. Dette gælder dog ikke, hvis rejsearrangøren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, bør fremsættes skriftligt til rejsearrangøren snarest muligt og senest 4 uger efter rejsens afslutning men henblik på en hurtig behandling af sagen. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100, hvis afgørelse rejsearrangøren som udgangspunkt er forpligtet til at følge. Er der alene tale om en flybillet, kan sagen indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, Tlf.: 72218800.  

Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

Det påhviler kunderne at gemme alle relevante oplysninger og information i forbindelse med rejsen til brug for en eventuel reklamation over for rejsearrangøren.

Rejsearrangøren tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer. Rejsearrangøren er dog forpligtet til at betale erstatning til en rejsende, der lider tab som følge af fejl, der skyldes tekniske mangler i rejsearrangørens bestillingssystem, medmindre fejlen skyldes den rejsende selv eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, så som bl.a. IT-fejl udenfor rejsearrangørens kontrol. 
Copyright © Aventura 2023